mgr Ryszard Świdurski
62-025 Kostrzyn Wielkopolski, ul. Warzywna 1
tel. (061) 817-84-30, 0-602-486-660
tel./fax (061) 817-84-30
e-mail: studniarstwo@gos.pl
e-mail: studniarstwo@wlkp.info.pl


Firma istnieje od 1976 r.

Wykonujemy:
- badawcze wiercenia geotechniczne dla budownictwa
- szczegółowe terenowe badania geologiczno - inżynierskie (piezometry) dla obiektów przemysłowych takich jak:
     - wysypiska śmieci
     - stacje benzynowe
     - oczyszczalnie ścieków
- studnie wiercone o średnicy:
     - 245 mm do głębokości 15 m
     - 194 mm i 168 mm do głębokości 50 m
- studnie kopane
- renowacje studni kopanych
- wiercenia pod słupy do średnicy 300 mm
- osadniki gnilne (szamba) z kręgów betonowych
- przyłącza wodociągowe i kanalizacyjne
- stacje hydroforowe i uzdatniania wody

Dysponujemy następującym sprzętem:
- wiertnica WH-5 na samochodzie UAZ-452
- wiertnica H-3 z ciągnikiem
- wiertnica niemiecka na samochodzie Magirus – Deutz

Prace wykonujemy szybko, solidnie i niedrogo.